Úvodní strana » Vlašský dvůr

Vlašský dvůr

Naše společnost provozuje jednu z nejvýznamnějších kutnohorských památek – Vlašský dvůr.

V této budově, kde mimo jiné sídlí radnice města, se nachází expozice mincovnictví a královský palác (audienční sál a unikátní gotická secesně vymalovaná kaple).

Návštěvníci si mohou zvolit kratší, či delší variantu prohlídky, nebo navštívit Muzeum Odhalení tajemné tváře Kutné Hory.

Na prohlídce se dozvíte, které platidlo mělo ve starých dobách funkci dnešního eura, odkud pochází dolar a jaká významná politická rozhodnutí učiněná v 15. století v Kutné Hoře měla dopad na celou střední Evropu. Královská kaple Vás jistě nadchne svou nádherou, která spočívá ve spojení vrcholně gotické architektury, pozdně gotického vybavení a secesní výmalby.

V pokladně lze zakoupit širokou škálu suvenýrů a především ručně i strojově ražených kopií mincí ražených ve středověku ve Vlašském dvoře (pražský groš, parvus, tolar, maley groš a další). Nabízíme publikace o Vlašském dvoře a Kutné Hoře, keramiku a sklo s tematikou Kutné Hory, turistické známky a další sběratelské suvenýry.

Sdílejte na sociálních sítích