Vlašský dvůr

Bývalá královská mincovna a rezidence českých králů ze 13. století.

Unikátní královská mincovna, kde od roku 1300 probíhala výroba pražských grošů, vysoce kvalitních stříbrných mincí, které byly uznávány i za hranicemi Českého království. Na konci 14. století zde byl zbudován i královský palác s kaplí. Vlašský dvůr byl svědkem důležitých událostí, v roce 1409 zde byl podepsán „Dekret kutnohorský“, v roce 1471 tu byl zvolen za českého krále Vladislav Jagellonský. Od konce 19. Je zde umístěna radnice města.

Dnes tu můžete navštívit mincovní expozici, shlédnout ukázku ražby mincí či navštívit prostory bývalého královského paláce včetně unikátní secesní kaple se vzácnými dřevěnými oltáři.

Více informací o Vlašském dvoře

Další expozice v areálu Vlašského dvora

Muzeum Odhalení tajemné tváře Kutné Hory

Jedná se o ojedinělou expozici pojatou k dosud ne zcela známému a zveřejňovanému tématu, kde Kutná Hora zde představuje svou odvrácenou i tajemnou tvář města v dobách "stříbrné horečky".
Poukazuje na skutečnost, že stříbro bylo podnětem od malých krádeží, až po ozbrojené nájezdy na Kutnou Horu.

Nejedná se zde pouze o známé, či méně známé klasické zločiny, ale expozice se též zaměřuje na čarodějné rejdy páchané ve městě i na neřesti lehkých žen.

Web muzea

Galerie Felixe Jeneweina

Web galerie

Sdílejte na sociálních sítích