Morový sloup

Pochází z dílny jezuitského sochaře Františka Bauguta - autora galerie soch před jezuitskou kolejí. Byl zhotoven během let 1713 - 1715, jako výraz prosby o odvrácení morové epidemie, jíž ve městě podlehlo více než 6 000 lidí.
 

Sdílejte na sociálních sítích