Kostel sv. Jakuba

Reprezentativní městský chrám, ve kterém je zachován zajímavý pozdně gotický, renesanční i barokní inventář.

Počátkem 14. století se přistoupilo k výstavbě vlastního kamenného chrámu, který by lépe odpovídal významu města. Dosud se ve městě nacházely pouze dřevěné kostelíky. Podnik velkým dílem financovaly význačné patricijské rody spolu s horními úředníky. Stavba zajišťovaná pražskou stavební hutí probíhala od poč. 13. Století do roku 1420. Původní projekt počítal se zbudováním dvouvěžového kostela, avšak druhá věž nebyla nikdy dokončena. Poddolované podloží svahu, na jehož okraji stavba stojí, nezajišťovalo její potřebnou stabilitu. Vystavěná věž měří 86 m a podle ní je kostel někdy nazýván Vysoký.

Od třicátých let 15. století do r. 1620 jej spravovala utrakvistická církev a město se na nějaký čas stalo i sídlem utrakvistického biskupství. V chrámu je zachován zajímavý pozd­ně gotický, renesanční i barokní inventář.

Více na webu kutnohorské farnosti

Sdílejte na sociálních sítích