Úvodní strana » Průvodcovské služby » Památky Kutné Hory » Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci (UNESCO)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci (UNESCO)

Největší a nejnáročněji zbudovaná stavba, která se dochovala na půdě českých zemí z doby kolem roku 1300. Stavba patří k vývojově nejzávažnějším dílům české gotické architektury 13. století. Je v Čechách první stavbou katedrálního typu, která byla v prosinci roku 1995 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Tato nejstarší gotická katedrála ve střední Evropě byla vybudovaná při cisterciáckém klášter v Sedlci, který byl založen již v roce 1142. Velkého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde započala i výstavba velkolepé gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie, která byla dokončena roku 1320. Téměř 300 let byla v rozvalinách poté, co ji husité roku 1421 vyplenili. Obnovena byla až za opata Jindřicha Snopka v letech 1699 – 1709, kdy ji stavitel Jan Blažej Santini Aichl přestavěl ve smělých liniích barokní gotiky, přičemž citlivě zachoval její původní gotickou atmosféru. Chrám má podobu latinského kříže, jeho celková délka je 87 metrů. Vnitřní výzdoba chrámu pochází z 1. poloviny 18. Století.

Chrámová pokladnice ukrývá originál Sedlecké monstrance, jednu z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě. V katedrálním kinosále můžete shlédnout animovanou historii výstavby sedleckého kláštera.

Web katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Sdílejte na sociálních sítích