Úvodní strana » Průvodcovské služby » Památky Kutné Hory » České muzeum stříbra - Kamenný dům

České muzeum stříbra - Kamenný dům

Jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobeným průčelím.

Kamenný dům patří k vrcholným projevům měšťanské architektury vůbec. Dům byl zbudován již v předhusitské době, z níž pocházejí rozsáhlé sklepy i původní dispozice. Po husitských bouřích patřil dům, stojící na tehdejším Masném trhu, bohatým řezníkům. Dům přestavěl pro předního kutnohorského patricije a důlního podnikatele Prokopa Kroupu v roce 1489 Mistr Brikcí z Vratislavi.

V 19. století jej získalo město. Během rekonstrukce Ludvíkem Láblerem v letech 1901 - 1902) získal dům dnešní podobu. Kamenný dům prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je zde umístěna expozice „Horní královské město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století'“.

Více na webu ČMS

Sdílejte na sociálních sítích