Kamenná kašna

Tato 'kamenná kašna' citlivě umístěná do prostoru náměstí patří ke skvostům pozdně gotické architektury. Je navíc i jedinečnou památkou technického charakteru.

Díky intenzívní důlní činnosti měla Kutná Hora dlouholeté problémy v zásobování pitnou vodou. Voda sem byla přiváděna z okolí města dřevěným ně­kolik kilometrů dlouhým potrubím. Potrubí ústilo do nádrží, ze kterých byla odebírána.

Kolem jedné z nich postavil v letech 1493 - 1495 mistr Brikcí dvanáctiboký kamenný hranol zdobený bohatým dekorem kružeb a fiál. Tato 'kamenná kašna' citlivě umístěná do prostoru náměstí patří ke skvostům pozdně gotické architektury. 

Sdílejte na sociálních sítích