Úvodní strana » Průvodcovské služby » Památky Kutné Hory » Chrám sv. Barbory (UNESCO)

Chrám sv. Barbory (UNESCO)

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, v jehož interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století. Chrám byl v prosinci roku 1995 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Celá staletí trvající zápas o duchovní samosprávu mezi Kutnou Horou, reprezentovanou ambiciózními důlními podnikateli a nedalekým Sedleckým klášterem, sídlem řádu cisterciáků, vyústil ve zbudování prestižního chrámu. Ten byl postaven za okrajem městských hradeb, na pozemku Pražské kapituly - tedy mimo dosah působnosti Sedleckého kláštera, a zasvěcen svaté Barboře - patronce havířů.

Chrám založený v roce 1388 byl z vel­ké části zbudován pod patronací horníků. Jeho velkolepá stavba, která měla podle některých historických pramenů dosahovat dvojnásobku dnešní délky, probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou kutnohorských dolů. Vlivem nejrůznějších událostí byly práce několikrát přerušeny a od jejich zahájení do definitivního ukončení v roce 1905 uběhlo více jak 500 let.

Prvním projektantem chrámu se stal Jan Parléř, syn Petra Parléře - stavitele Svatovítské katedrály. S příchodem husitských válek je stavba přerušena na více než šedesát let, avšak ještě před jejich vypuknutím se projevovaly značné finanční obtíže a začínalo být zřejmé, že původní záměr nebude možné splnit. Od roku 1482 stavba znovu ožívá, pracují zde místní stavitelé, kteří víceméně plní stavební program svých předchůdců. Opravdovým zlomem bylo působení pražských mistrů - zprvu stavitele Matyáše Rejska a po něm královského architekta Benedikta Rejta. Spolu s poklesem těžby stříbra pozvolna vysychaly i finanční zdroje a tak byl v r. 1558 chrám uzavřen provizorní zdí. Stalo se tak v době zatopení nejbohatšího, tzv. oselského rudního pásma.

V roce 1626 byl chrám předán do sprá­vy jezuitům a do značné míry zbaroki­zován. Více jak tři sta let zůstává tato jedinečná stavební památka nedokončena. V roce 1884 přistupuje město na podnět místního archeologického spolku Vocel k další stavbě, ukončené definitivně v roce 1905.

Více informací na webu kutnohorské farnosti

Sdílejte na sociálních sítích